Bachelor of Arts in Economics (BA)


Nanjing Xiaozhuang University, Cina (2+2)